Vui hè cực nhắng, giảm ngay sim trắng T-Mobile nay còn 199k (Số lượng có hạn) xem chi tiết

Phần lớn điện thoại sẽ tự động điều chỉnh APN, không cần thiết phải cài đặt bằng tay (APN không thể cài đặt sẵn tại Việt Nam).

Nếu không thể sử dụng Internet tại Mỹ, vui lòng kiểm tra APN trong tùy chỉnh của điện thoại có cài đặt “epc.tmobile.com” hay không.

  • Điều chỉnh APN đối với iPhone: Tùy chỉnh > Di động > Mạng di động > APN
  • Điều chỉnh APN đối với điện thoại Android: Tùy chỉnh > Di động > Mạng di động > Điểm truy cập > Chọn “Tạo mới APN” ở góc phía trên bên phải màn hình >  Sửa APN thành epc.tmobile.com

Đối với iPhone, nếu lựa chọn “Hotspot cá nhân” (Personal Hotspot) không xuất hiện. Vui lòng vào Tùy chỉnh > Tổng quan > Thiết lập lại > Thiết lập lại mạng. Sau khi thiết lập lại, chỉnh APN thành “epc.tmobile.com” (Nếu là điện thoại có hỗ trợ LTE, gõ: fast.tmobile.com thay vì epc.tmobile.com). Nếu trong trang thiết lập APN có dòng chữ “Hotspot APN cá nhân” (Personal Hotspot APN), sửa lại thành “epc.tmobile.com”.

Nếu không thể sử dụng Internet tại Mỹ, vui lòng kiểm tra APN trong tùy chỉnh của điện thoại có cài đặt “Multibrand” hay không.

  • Điều chỉnh APN đối với iPhone: Tùy chỉnh > Di động > Mạng di động > APN
  • Điều chỉnh APN đối với điện thoại Android: Tùy chỉnh > Di động > Mạng di động > Điểm truy cập > Chọn “Tạo mới APN” ở góc phía trên bên phải màn hình > Sửa APN thành “Multibrand”

Đối với iPhone, nếu lựa chọn “Hotspot cá nhân” (Personal Hotspot) không xuất hiện. Vui lòng vào Tùy chỉnh > Tổng quan > Thiết lập lại > Thiết lập lại mạng. Sau khi thiết lập lại, chỉnh APN thành “Multibrand”. Nếu trong trang thiết lập APN có dòng chữ “Hotspot APN cá nhân” (Personal Hotspot APN), sửa lại thành “Multibrand”.

Nếu không thể sử dụng Internet tại Thái Lan, vui lòng điều chỉnh lại APN như sau: APN: www.dtac.co.th

  • Điều chỉnh APN đối với iPhone: Tùy chỉnh > Di động > Mạng di động > APN
  • Điều chỉnh APN đối với điện thoại Android: Tùy chỉnh > Di động > Mạng di động > Điểm truy cập > Chọn “Tạo mới APN” ở góc phía trên bên phải màn hình > Sửa APN thành www.dtac.co.th

Đối với iPhone, nếu lựa chọn “Hotspot cá nhân” (Personal Hotspot) không xuất hiện. Vui lòng vào Tùy chỉnh > Tổng quan > Thiết lập lại > Thiết lập lại mạng. Sau khi thiết lập lại, chỉnh APN thành “www.dtac.co.th”. Nếu trong trang thiết lập APN có dòng chữ “Hotspot APN cá nhân” (Personal Hotspot APN), sửa lại thành “www.dtac.co.th”.